Thimo

Thimo (geboren in 2004) kwam in 2013 voor het eerst bij me. Zijn moeder kwam met hem mee. Ik vertelde over mijn lesmethode: Ik speel de liedjes, zodat de leerling ze hoort en ook ziet hoe ik ze speel. De leerling doet het na, en leert zo spelenderwijs spelen. Dit sprak hun wel aan. Tenslotte leer je taal ook op deze manier. Eerst praten en dan lezen.

Maar toch gebruiken niet veel muziekleraren deze lesmethode. Vaak wordt begonnen met noten lezen. Kinderen vinden dit vaak saai, en het gaat langzaam. Veel kinderen haken daarom af.

Het naspelen vinden kinderen wel leuk. Na de eerste les kunnen ze vaak al een liedje spelen. Uit het hoofd! De ouders zijn het publiek, en iedereen is enthousiast.  Later wordt het notenschrift erbij gehaald. Eerst spelen, en dan lezen.

Deze lesmethode volgt de natuurlijke ontwikkeling. Kinderen houden plezier in de lessen. Ze krijgen ook steeds meer plezier in het spelen van muziek.

Zijn moeder zegt:
Toen ik hoorde dat Ton een andere lesmethode gebruikt, was ik gelijk geïnteresseerd. Het leren spelen van gehoor en nadoen spreekt mij enorm aan. Voor Thimo was dit de perfecte manier om bekend te raken met de piano.

Vooral de muziekkeuze van Ton zorgt ervoor dat Thimo met plezier oefent. De liedjes zijn herkenbaar voor hem en helemaal van deze tijd. De muziektune van Narnia en Happy Birthday zijn zijn favoriet. De eerste keer dat Thimo thuis Narnia speelde was iedereen helemaal stil. Na al een paar lessen zo’n mooi resultaat.”

Reacties zijn gesloten.